Politiek

Je komt al snel uit bij een politieke partij als GroenLinks wanneer je verschillig bent zoals ik dat ben. In 2010 werd ik lid van deze mooie partij en sinds 2014 ben ik ook actief lid. Ik ben dus iemand met idealen. Politiek actief zijn is één van de manieren waarop ik daar betekenis aan geef.

Ik ben altijd al een groot fan van rechtvaardigheid geweest. In de zin van solidariteit en opkomen voor zij die niet bij machte zijn hun stem te laten horen. Politiek draait voor mij daarom om mensen. Alle mensen. Niet alleen om zij die geld, invloed en privilege hebben om te zorgen dat ze het zelf goed hebben.

Als GroenLinkser zie ik de mens niet los van haar omgeving. Solidariteit en rechtvaardigheid betekenen dat je niet iemand anders behoort uit te buiten. Of dat nu een onvrijwillige sekswerker of een vrouw in een kledingfabriek in Bangladesh is. Dat geldt net zo goed voor toekomstige generaties. We kunnen onze omgeving niet uitputten alsof er na ons geen mens meer hier hoeft te wonen. Dat geld voor de lucht, de zeeën, ons drinkwater, de natuur en onze landbouwgrond.

Regels houden onze samenleving  bij elkaar. Maar de balans is zoek wanneer een kleine groep mensen buitensporig profiteert van de regels en een grote groep mensen op tal van manieren door regels worden tegengewerkt. Uiteindelijk zijn die regels niet meer dan mensenwerk, wat niet werkt kunnen we dus verbeteren. Het begint met benoemen, maar draait om veranderen.

Zo komen we bij een samenleving waarin elk mens meetelt en meedoet. Of deze nu Nederlander of vluchteling is, wit of zwart, cisgender of transgender. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om de verbinding in de samenleving naar voren te brengen. Dat begint met vertrouwen hebben in ieder mens. Wanneer een overheid haar burgers niet wil vertrouwen raakt de rol van de overheid omgedraaid. Deze is er dan niet meer voor de burgers en van de burgers, maar voor zichzelf en van de gevestigde orde.

Van het wantrouwen en de angst die in onze samenleving zijn ontstaan profiteert een kleine geprivilegieerd groep mensen en bedrijven. Misleiding, uitbuiting en het verval van onze vrijheden zijn het gevolg.

Ik hoop op verandering en waar ik kan werk ik aan verandering. Wanneer ik kan kies ik voor verandering. Dan kies ik voor vertrouwen in mensen, voor verbinding in onze samenleving en een toekomst voor iedereen.