Het cisgender ideaal

De media betitelden 2015 als het ‘jaar van de transgender’, maar in retrospectief was het nog altijd het jaar van de cisgender.

Lees meer Het cisgender ideaal
Advertenties